Rocznica śmierci Kornela Filipowicza

28 lutego mija 25.rocznica śmierci Kornela Filipowicza – wybitnego prozaika, nowelisty, poety, scenarzysty. Był ważną postacią życia literackiego i kulturalnego Krakowa. Kornel Filipowicz był przyjacielem i autorytetem dla wielu początkujących polskich literatów. Filipowicz uchodził za mistrza krótkiej formy prozatorskiej. Był autorem dwóch tomów poetyckich oraz kilkudziesięciu powieści i zbiorów opowiadań. Kilka z jego utworów zostało zekranizowanych.

Filipowicz okres swego dzieciństwa i młodości spędził w Cieszynie. Przed II wojną światową studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i współredagował miesięcznik „Nasz Wyraz”. Wówczas też zadebiutował jako prozaik w „Zaraniu Śląskim” oraz jako poeta w „Gazecie Artystów”. Obracał się w kręgach ówczesnej artystycznej awangardy – znał się z członkami Grupy Krakowskiej i kręgiem teatru Cricot. Po wybuchu wojny brał udział w kampanii wrześniowej, po ucieczce z niewoli zaangażował się w działalność konspiracyjną. Po aresztowaniu był więźniem obozów koncentracyjnych Groß-Rosen i Sachsenhausen. Po wojnie zamieszkał w Krakowie. Jego pierwszą żoną była wybitna artystka Maria Jarema, drugą żoną pisarza była Maria Próchnicka, historyk sztuki.

W 1943 r. Filipowicz wydał konspiracyjnie w 10 egzemplarzach tomik wierszy „Mijani”, zilustrowany przez Marię Jaremę. W latach 50. i 60. wraz z braćmi Stanisławem i Tadeuszem Różewiczami tworzył nieformalną grupę twórczą „Miczura-Film” dla której pisał wraz z T. Różewiczem scenariusze filmowe.

 W latach 80. publikował poza cenzurą m.in. w „NaGłosie” i „Zapisie”. Był współzałożycielem miesięcznika „Pismo”. Od 1969 roku do śmierci związany był z  Wisławą Szymborską (nie łączył ich jednak nigdy związek małżeński ani wspólne mieszkanie).

Kornel  Filipowicz  był laureatem m.in. nagród Ministra Kultury i Sztuki, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1989 został pierwszym prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Fundacja Wisławy Szymborskiej wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Fundacją Kraków Miasto Literatury planuje podczas tegorocznego Festiwalu Miłosza w Krakowie zorganizowanie wieczoru, poświęconego osobie i twórczości Kornela Filipowicza.