Fundacja Wisławy Szymborskiej oświadcza, że wiersze „Oda do starości” i „Jak ja się czuję” nie zostały napisane przez Wisławę Szymborską.

Autorką wiersza „Jak ja się czuję” jest Józefa Jucha. Fundacja nie zna autora wiersza „Oda do starości”.