Nagroda im. Adama Włodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej, ustanawiając Nagrodę im. Adama Włodka, wypełnia zapis testamentowy zmarłej w 2012 roku Noblistki. Fundacja jest też jedynym fundatorem i organizatorem Nagrody.

Nagrodę tę przyznaje Fundacja za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu.  
Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.
Nagroda przyznawana jest raz w ciągu roku, możne być ona podzielona między kilku laureatów.

Zarząd Fundacji wybiera najciekawsze artystycznie projekty, w razie potrzeby powołuje ekspertów posiadających głos doradczy.
W tym roku zgłoszenia do konkursu  mogą nadsyłać osoby urodzone nie wcześniej niż w 1988 roku.

Laureatami konkursu o Nagrodę im. Adama Włodka za rok 2014 zostali Mikołaj Łoziński oraz Miłosz Waligórski.

Laureatem II edycji Nagrody im. Adama Włodka za rok 2015 został Marcin Orliński.

Laureatami III edycji Nagrody im. Adama Włodka zostali Patrycja Pustkowiak i Andrzej Muszyński.

Laureatkami IV edycji Nagrody im. Adama Włodka zostały Natalia Malek oraz Aleksandra Zielińska.

Laureatami V edycji Nagrody im. Adama Włodka zostali Weronika Gogola i Daniel Warmuz.

Laureatami Nagrody im. Adama Włodka w 2019r. roku zostali Łukasz Kaźmierczak / Łucja KuttigMałgorzata Lebda.

Laureatami Nagrody za rok 2020 zostali Urszula Honek, Paweł Kaczmarski i Wojciech Szot.

Laureatami Nagrody za rok 2021 zostali Maciej Jakubowiak i Elżbieta Łapczyńska.

Laureatami Nagrody za rok 2022 zostali Agnieszka Dauksza i Łukasz Barys.