Fundacja Wisławy Szymborskiej została założona w kwietniu 2012 roku, na mocy testamentu pozostawionego przez Noblistkę. Zgodnie z wolą poetki w skład zarządu Fundacji weszli Michał Rusinek, Teresa Walas i Marek Bukowski.

Do zadań Fundacji należy opieka nad spuścizną literacką Wisławy Szymborskiej, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie propagowania polskiej kultury, twórczości literackiej, naukowej i czytelnictwa w Polsce oraz za granicą, jak również wspieranie idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym.

Od 2013 r. Fundacja przyznaje Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom poetycki wydany w języku polskim lub przełożony na język polski. Fundacja w ramach Funduszu Zapomogowego udziela także pomocy finansowej pisarzom i tłumaczom w trudnej sytuacji materialnej oraz przyznaje Nagrodę im. Adama Włodka młodym pisarzom, tłumaczom oraz literaturoznawcom.

Fundacja nie recenzuje książek oraz nie prowadzi działalności wydawniczej.

Michał Rusinek

Michał
Rusinek

prezes
Teresa Walas

Teresa
Walas

członek Zarządu
Marek Bukowski

Marek
Bukowski

członek Zarządu

Michał Rusinek – ur. 1972 w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i tłumacz kilkudziesięciu książek dla dzieci i dorosłych. W latach 1996-2012 był sekretarzem Wisławy Szymborskiej.
(fot. Krzysztof Sierpiński)

Teresa Walas – literaturoznawca, krytyk literacki. Profesor na Wydziale Polonistyki UJ. Zaprzyjaźniona z Wisławą Szymborską, towarzyszyła jej w Sztokholmie podczas wręczania Nagrody Nobla.
(fot. Grażyna Makara)

Marek Bukowski – radca prawny i doktor nauk prawnych. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Wykładowca na krakowskich uczelniach wyższych. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego. Od 1996 r. prowadził sprawy prawne Wisławy Szymborskiej.