Rezydencje literackie – projekt ERGO Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej

W listopadzie w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie mieszkał pierwszy rezydent w ramach Programu rezydencji literackich tworzonego wspólnie przez ERGO Hestię i Fundację Wisławy Szymborskiej we współpracy z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii. Pierwszym gościem – stypendystą programu był Andrzej Titkow – poeta, reżyser, scenarzysta, producent i wykładowca akademicki.

Podczas rezydencji autor pracował nad redakcją swojego dziennika zatytułowanego „Z tysiąca i jednej niemocy”. Publikacja obejmuje lata 1968-2000.

Łączenie pracy zawodowej, twórczej oraz życia rodzinnego – z czym na co dzień zmagają się artyści i naukowcy – to zadanie trudne, a w czasie pandemii – wręcz karkołomne. Wiele osób podejmując się tego zadania na koniec dnia musi wybierać między zajęciami zarobkowymi a aspiracjami artystycznymi, ze stratą dla tych drugich. Wspierając program rezydencji chcemy zapewnić artystom, dziennikarzom i naukowcom lepsze warunki pracy i tym samym przyczynić się do rozwoju szeroko pojętej kultury – mówi Katarzyna Szulc, dyrektor Biura Komunikacji ERGO Hestii, dzięki której wsparciu rezydencji otrzymają nie tylko możliwość zamieszkania w Krakowie, ale również stypendia.

Andrzej Titkow – poeta, reżyser, scenarzysta, producent i wykładowca akademicki urodził się w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dyplom oraz tytuł Magistra Sztuki uzyskał w roku 1972. W roku 2016, w PWSF, TV i T obronił pracę doktorską Inteligent niepokorny w kraju realnego socjalizmu w moich filmach dokumentalnych i uzyskał stopień Doktora Sztuki w dziedzinie sztuk filmowych. Jest autorem 80 filmów dokumentalnych, kilku fabularnych filmów telewizyjnych (w tym serialu Układ krążenia), filmu kinowego p.t. Światło odbite oraz reżyserem wielu spektakli teatralnych i telewizyjnych. Jest autorem tomów poetyckich: „Wstęp do nie napisanego poematu” (1976), „Zapisy, zaklęcia” (1996), „Pieśń pod pieśniami”(2016) oraz „Popiół i popiół”(2021).

Rezydencje artystyczne są elementem szerszej współpracy ERGO Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej. Instytucje organizują już wspólnie konkurs Literacka Podróż Hestii. Ubezpieczyciel jest również partnerem strategicznym Nagroda im. Wisławy Szymborskiej w 2021 r.