Kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w X edycji konkursu

Fundacja Wisławy Szymborskiej ma zaszczyt przedstawić nowy skład kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w X edycji konkursu:

Andrea Ceccherelli – włoski literaturoznawca, tłumacz, profesor zwyczajny slawistyki, kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Bolońskiego.

Janusz Drzewucki – poeta, krytyk literacki, wydawca, członek PEN Clubu, SPP oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Xavier Farré – poeta i tłumacz z języka polskiego i słoweńskiego na hiszpański i kataloński.

Alina Świeściak – pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą.

Marta Wyka – historyk literatury, krytyk literacki, prof. zw. Wydziału polonistyki UJ, założycielka Katedry Krytyki Literackiej, redaktor naczelna „Nowej Dekady Krakowskiej”.

Jurij Zawadski – poeta, wydawca, muzyk, literaturoznawca i aktywista społeczny. Eksperymentator i performer. Doktor nauk filologicznych.

Noty biograficzne członków kapituły znajdą Państwo na stronie nagrodaszymborskiej.pl

Niebawem ogłoszony zostanie nabór do X edycji Nagrody.