Andrea Ceccherelli

Włoski literaturoznawca, tłumacz, profesor zwyczajny slawistyki, kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Bolońskiego. Prezes Centrum Poezji Współczesnej na tejże uczelni. W jego dorobku translatorskim znajdują się m.in. wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Adama Zagajewskiego, Anny Świrszczyńskiej, Jana Twardowskiego, Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza oraz rymowanki Szymborskiej. W 2003 roku otrzymał nagrodę Leone Traverso – Opera prima Monselice za tłumaczenie Pieska przydrożnego Miłosza.

Janusz Drzewucki

Poeta, krytyk literacki, wydawca, członek PEN Clubu, SPP oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarz „Rzeczpospolitej” (1993-2005), redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik (2005-2012). W latach 1996-2021 redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Od 2013 roku pracuje na rzecz Biblioteki Narodowej. W latach 2015-2020 członek i przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Ostatnio wydał: zbiór wierszy Rzeki Portugalii, a także Lekcje u Różewicza. Teksty krytycznoliterackie i osobiste oraz Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach. Laureat Nagrody Krytycznoliterackiej im. Kazimierza Wyki (2020).

Xavier Farré

Poeta i tłumacz z języka polskiego i słoweńskiego na hiszpański i kataloński. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor pięciu tomików poezji i zbioru esejów. W 2015 r. ukazała się antologia jego wierszy w przekładzie na język polski – Kompas na śniegu. Kompletną listę przekładów można znaleźć pod adresem: http://xavierfarreabcd.blogspot.com/p/sobre-lautor.html

Anna Marchewka

Literaturoznawczyni i krytyczka literacka. Publikowała m.in. w „Lampie”, „Zadrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Dwutygodniku”, „Chimerze”, „Czasie Literatury”. W ramach współpracy z miesięcznikiem „Znak” opiekuje się rubryką „Stacja: Literatura”. Członkini redakcji „Czasu Literatury”. Współprowadziła audycje literackie w TVP Kultura i Radiu Kraków. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ.

Magdalena Rabizo-Birek

Literaturoznawczyni, krytyczka literacka i krytyczka sztuki. Dr hab. prof. UR, w latach 2016-2019 kierowała Zakładem Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Redaktorka naczelna kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”. Członkini Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi, Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” w Rzeszowie. Laureatka Nagrody Fundacji im. N. i Wł. Turzańskich (Toronto 2004).

Marta Wyka

Historyk literatury, krytyk literacki, prof. zw. Wydziału polonistyki UJ, założycielka Katedry Krytyki Literackiej, redaktor naczelna Nowej Dekady Krakowskiej. Napisała książki o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, Stanisławie Brzozowskim, Czesławie Miłoszu, pokoleniu 1910, literaturze współczesnej, a także eseje autobiograficzne.

Jurij Zawadski

Poeta, wydawca, muzyk, literaturoznawca i aktywista społeczny. Eksperymentator i performer. Doktor nauk filologicznych. Na Ukrainie znany jest jako poeta ekstremalny, stale poszukujący nowych środków wyrazu i gatunków poetyckich. Tworzy m.in. charakterystyczną poezję fonetyczną – wiersze bez słów, w których główną rolę odgrywają dźwięki i sylaby. Uczestnik licznych projektów muzycznych. Wydał 10 tomów poetyckich. Tłumaczony na wiele języków, wydany w Polsce, Danii i na Czechach. FORMA opublikowała wybór wierszy Wolny człowiek jeszcze się nie urodził (FORMA 2019) w przekładzie Marcina Gaczkowskiego. Poza twórczością własną zajmuje się działalnością translatorską i wydawniczą; jest założycielem i szefem wydawnictwa Krok. Mieszka w Tarnopolu.

Sekretarz Nagrody

Joanna Bociąg – Sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Animatorka kultury, organizatorka wydarzeń literackich, współorganizatorka ogólnopolskich festiwali poetyckich, redaktorka, laureatka XXV Konkursu im. J. Bierezina, autorka książki „Boję się o ostatnią kobietę” (2020).