Nagroda im. Adama Włodka

Laureaci 2014

Mikołaj Łoziński to prozaik, autor dwóch dobrze przyjętych książek – „Reisefieber” (Znak 2006) oraz „Książki” (Wydawnictwo Literackie 2012), za które otrzymał Nagrodę Fundacji Kościelskich, nominacje do Nagrody Nike oraz Paszport Polityki. Nagrodzony projekt powieści nosi tytuł roboczy „Rodzina Stramerów” i opowiadać ma o przeszłości rodziny, której kolejni członkowie uwikłani są w burzliwe wydarzenia XX wieku.

Miłosz Waligórski to tłumacz z języka słowackiego i serbskiego, autor wielu przekładów poetyckich, promotor kultury Bałkanów i Europy Wschodniej, stypendysta uniwersytetów chorwackich i węgierskich, współpracujący z licznymi czasopismami. Publikuje swoje przekłady w „Akcencie”, „Wyspie”, „Tekstualiach”, „Literaturze na świecie”. Nagrodzony projekt dotyczy przygotowania przekładu antologii poezji serbskiej na język polski.

Laureat 2015

Marcin Orliński (ur. 1980) – poeta, prozaik, krytyk literacki. Wydał tomy wierszy Mumu humu (Kraków 2006), Parada drezyn (Łódź 2010), Drzazgi i śmiech (Poznań 2010), Tętno (Łódź 2014), zbiór krótkich utworów prozatorskich Zabiegi (Poznań 2014) oraz książkę krytycznoliteracką Płynne przejścia (Mikołów 2011). Publikował m. in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Newsweeku”, „Tygodniku Powszechnym” i „Twórczości”. Redagował rubrykę poetycką w „Przekroju” i serię wydawniczą Biblioteka Debiutów przy „Zeszytach Poetyckich”. Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, rosyjski i ukraiński. Mieszka i pracuje w Warszawie. Oficjalna strona: >a href=”http://www.marcinorlinski.pl” target=”_blank” rel=”noopener”>www.marcinorlinski.pl. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na napisanie tomu wierszy o roboczym tytule „Państwo środka”.

Laureaci 2016

Andrzej Muszyński – ur. w 1984 roku, skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor książek: „Miedza”, „Południe”, „Cyklon”, „Podkrzywdzie”. Nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia i Paszportów Polityki. Zgłosił do Nagrody projekt powieści „Ahmed” – poświęconej polskiej emigracji zarobkowej początku XXI wieku.

Patrycja Pustkowiak – ur. 1981, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorka powieści „Nocne zwierzęta”. Nominowana do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowała projekt powieści „Maszkaron” – satyrycznej opowieści o współczesności widzianej z perspektywy odpychającej, młodej kobiety.

Laureaci 2017

Natalia Malek

Natalia Malek (ur. 1988) – poetka, kuratorka wydarzeń literackich. Wiersze i teksty o sztuce publikowała w ogólnopolskiej i zagranicznej prasie kulturalnej. Autorka trzech tomów poetyckich: „Pracowite popołudnia” (2010), „Szaber” oraz „Kord”(2017). Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2015 za tom „Szaber”. Od sześciu lat współtworzy cykl feminariów „Wspólny pokój” w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie książki poetyckiej o roboczym tytule „R.ż.” Książka będzie dokumentować jeden (trzydziesty) rok życia poetki z czterech perspektyw: osobistej, rodzinnej, obywatelskiej i artystycznej. Autorka zamierza połączyć relacje językowe z eksperymentami przestrzennymi i eksponowaniem materialnej strony wiersza.

Aleksandra Zielińska. fot. Krystian Lipiec

Aleksandra Zielińska (ur. 1989) – pisarka, autorka powieści „Przypadek Alicji”, „Bura i szał oraz zbioru opowiadań „Kijanki i kretowiska”. Nominowana do Nagrody Conrada i Nagrody im. Witolda Gombrowicza. Laureatka stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i Młodej Polski. Członkini zespołu literackiego przy Studiu Munka. Mieszka w Krakowie. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie powieści „Sorge”. Książka, jak zapowiada autorka, zbudowana na styku dwóch przestrzeni: współczesnej i historycznej, ma poruszać temat straty i żałoby oraz kwestie relacji między teraźniejszością i historią, jednostką i społecznością.

Laureaci 2018

Weronika Gogola

Weronika Gogola urodziła się w 1988 w Nowym Sączu. Wyrastała w Olszynach, którym to postanowiła poświęcić swój debiut prozatorski Po trochu. Książka była nominowana do Nagrody Literackiej Nike, była laureatką Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia i Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus, zyskała nagrodę czytelników ArtRage oraz Nagrodę Conrada. Autorka skończyła ukrainoznawstwo na UJ w Krakowie. Tłumaczy ze słowackiego i ukraińskiego. Prowadzi na Facebooku fanpage Wersety Ortopedyczne. Mieszka w Bratysławie. Przygotowuje dwie książki o Słowacji. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie zbioru opowiadań „Alles gute”. 

Daniel Warmuz, fot. Péter Rácz

Daniel Warmuz, urodzony w 1987 roku w Krakowie, kilka lat mieszkał w Budapeszcie. Tłumacz i badacz literatury węgierskiej, autor esejów i opowiadań, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Publikował m.in. na łamach „Dialogu”, „eleWatora”, „Ha!artu”, „Herito”, „Zeszytów Literackich”. Jego książkowym debiutem tłumaczeniowym była wydana w 2017 roku powieść Incognito Tibor Noé Kiss (Wydawnictwo Książkowe Klimaty). Interesuje się też współczesnym dramatem, jego przekłady sztuk Borisza Kucsova, Csaby Mikó, Andrei Pass i Csaby Székelya ukazały się drukiem w prasie literackiej i antologiach oraz były czytane w teatrach. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na przygotowanie przekładu cyklu wierszy „Skok wzwyż” Zoltána Lesiego z języka węgierskiego.

Laureaci 2019

Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig – debiutowało prozami poetyckimi „Kokosty” (2018) w ramach nagrody głównej w Konkursie im. J. Bierezina. W 2019 r. opublikowało „Agresty” dzięki wygranej w Konkursie im. K. Janickiego. Jego/jej teksty ukazywały się również w czasopismach, antologiach i zinach. Zdobyło wykształcenie chemiczne i matematyczne na Politechnice Łódzkiej.
Nagrodę im. A. Włodka otrzymało na tom wierszy „Orzechnia”, w którym podejmuje tematykę tworzenia otwartej wiedzy usytuowanej, wrażliwej na kwestie ekologiczne i na status powinowactwa między składowymi świata, również przyrodniczego i także w relacji z człowiekiem. Czerpie z perspektywy transhumanistycznej i herstorycznej perspektywy narracyjnej.

Małgorzata Lebda - fot. Szymon Makuch

Małgorzata Lebda – dorastała w beskidzkiej wsi (Żeleźnikowej Wielkiej). Autorka pięciu książek poetyckich. Za ostatni tom „Sny uckermärkerów” (WBPiCAK Poznań 2018) nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia. Doktor nauk humanistycznych. Nauczycielka akademicka. Ultramaratonka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie.
Nagrodę im. A. Włodka otrzymała na napisanie zbioru opowiadań „Łakome”. Tematyka opowiadań będzie poruszać wątek choroby, córeństwa, siostrzeństwa i natury. Do opowiadania o tematach bliskich, intymnych, a jednocześnie uniwersalnych, autorka planuje wykorzystać język minimalizmu, fragmentaryczność oraz poetycką metaforę.

Laureaci 2020

fot. Grzegorz Bogdał

Urszula Honek – autorka książek poetyckich Sporysz (WBPiCAK, Poznań 2015) i Pod wezwaniem (WBPiCAK, Poznań 2018). W tym roku ukaże się jej kolejny tom poetycki – „Zimowanie”. Publikowała m.in. w „Piśmie. Magazynie opinii”, „Twórczości”, „Przekroju” i na stronie dwutygodnik.com. Laureatka Grand Prix Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego i Narody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Pochodzi z Racławic (k. Gorlic). Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie zbioru nowel Białe noce, w których porusza tematy pamięci, samotności, wykluczenia, szaleństwa, samobójstwa. W utworach postaci będą opowiadać historie swoich prywatnych końców świata językiem potocznym, łamiącym przyzwyczajenia i reguły czytelnicze.

fot. Łukasz Liniewicz

Paweł Kaczmarski – krytyk literacki i tłumacz. Związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Członek redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna” oraz „8. Arkusza Odry”. Odpowiada za dział poetycki w „Nowym Obywatelu”. Współredagował antologię poezji najnowszej Zebrało się śliny (Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2016). Wydał książkę Wysoka łączliwość. Szkice o poezji współczesnej (Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2018). Współzałożyciel Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na książkę Jak (zacząć) czytać poezję współczesną? popularno-literaturoznawczy, eseistyczny tom mający stanowić praktyczne wprowadzenie do wiersza współczesnego dla czytelników i czytelniczek, którzy z różnych przyczyn unikają poezji najnowszej.

fot. Szymon Łaszewski

Wojciech Szot – dolnoślązak mieszkający w Warszawie. Autor książki Panna doktór Sadowska (Dowody na Istnienie, Warszawa 2020), dziennikarz literacki, prowadzi własny serwis Zdaniem Szota poświęcony recenzjom książek. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na napisanie książki reportersko-eseistycznej poświęconej polskiej myśli kolonialnej. Od czarnych diabłów w średniowiecznych „exemplach” po rządowe raporty z delegacji na Madagaskar i kolekcje sztuki „afrykańskiej”. Książka, nad którą pracuje ma w reportersko-eseistycznym stylu opowiedzieć o kształtowaniu się postaw społecznych, z którymi polska historia do dzisiaj mierzy się z oporami.

Laureaci 2021

fot. J. Nadziejko

Maciej Jakubowiak – eseista, krytyk, doktor literaturoznawstwa, zastępca redaktorki naczelnej magazynu „Dwutygodnik”.  Autor książek „Ostatni ludzie. Wymyślanie końca świata” (2021) oraz „Nieuchronny plagiat” (2017). Publikował też w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Znaku” i „Piśmie”. Od 2021 roku juror Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Weganin, żona, córka, dwa psy, pochodzi z Żor, mieszka w Krakowie.

Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na książkę „Hanka. Opowieść o awansie” – esej o doświadczeniu społecznej mobilności, osobistą opowieść o trzech pokoleniach osób, które choć sobie najbliższe, prowadziły całkiem odmienne życie, i jednocześnie literacką próbę naprawienia to, czego nie dało się uratować inaczej.

fot. Dominik Stanisławski

Elżbieta Łapczyńska – autorka książki „Bestiariusz nowohucki” nagrodzonej Nagrodą Conrada, nominowanej do Nagrody Literackiej Nike, Paszportów Polityki, Nagrody literackiej Gdynia oraz Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Stypendystka Miasta Krakowa w dziedzinie teatru, laureatka Międzynarodowego Konkursu na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej, półfinalistka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Z wykształcenia filozofka. Urodziła się i mieszka w Krakowie.

Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie powieści „Mowa chleba”, dotykającej tematów sieroctwa, deprawacji sensorycznej i szamanizmu. Autorka ma zamiar stworzyć oniryczny obraz świata osób nieważnych, które zaznaczają swoje istnienie poprzez cielesne rytuały.

Laureaci 2022

Łukasz Barys – autor książki poetyckiej Wysokie słońce oraz dwóch powieści: Kości, które nosisz w kieszeni i Jeśli przecięto cię na pół. Otrzymał Paszport „Polityki”, nominację do Odkryć Empiku oraz Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji”. Mieszka w Pabianicach. 

Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na napisanie powieści o banale codzienności i zarazem doniosłości warunków, które wpływają na to, kim jesteśmy. Próba ujęcia migotliwego losu przeciętnego bohatera urodzonego pod koniec lat 90. pozwoli zobaczyć uniwersalne mechanizmy wspólne dla całego pokolenia. Jednak przede wszystkim będzie to powieść o miłości i zakochaniu, cielesności i erotyce we współczesności. 

Agnieszka Dauksza – adiunktka na Wydziale Polonistyki UJ, redaktorka „Tekstów Drugich”, autorka książek: JaremiankaAfektywny modernizmKlub Auschwitz i inne kluby, Kobiety na drodze. Laureatka m.in. Górnośląskiej Nagrody „Juliusz”, Nagrody Literackiej „Gryfia”, Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej, Nagrody FNP START, Nagrody Naukowej „Polityki”; finalistka Nagrody Literackiej „Nike”.

Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie eseju o niepewności. Jest to opowieść o sile więzi niebiologicznych, tworzeniu kręgów bliskości, wybieraniu sobie ludzi, bez których nie da się żyć, zaufaniu i jego limitach. Splątane losy kilku osób, które być może układają się we fragmentaryczną biografię społeczną powojennego środowiska Żydów w Polsce. Lina Fischman i jej bliscy, Stefania i Julian Tuwimowie oraz ich córka Ewa. Historia labilna.