Nagroda im. Adama Włodka

Laureaci 2014

Mikołaj Łoziński to prozaik, autor dwóch dobrze przyjętych książek – „Reisefieber” (Znak 2006) oraz „Książki” (Wydawnictwo Literackie 2012), za które otrzymał Nagrodę Fundacji Kościelskich, nominacje do Nagrody Nike oraz Paszport Polityki. Nagrodzony projekt powieści nosi tytuł roboczy „Rodzina Stramerów” i opowiadać ma o przeszłości rodziny, której kolejni członkowie uwikłani są w burzliwe wydarzenia XX wieku.

Miłosz Waligórski to tłumacz z języka słowackiego i serbskiego, autor wielu przekładów poetyckich, promotor kultury Bałkanów i Europy Wschodniej, stypendysta uniwersytetów chorwackich i węgierskich, współpracujący z licznymi czasopismami. Publikuje swoje przekłady w „Akcencie”, „Wyspie”, „Tekstualiach”, „Literaturze na świecie”. Nagrodzony projekt dotyczy przygotowania przekładu antologii poezji serbskiej na język polski.

Laureat 2015

Marcin Orliński (ur. 1980) – poeta, prozaik, krytyk literacki. Wydał tomy wierszy Mumu humu (Kraków 2006), Parada drezyn (Łódź 2010), Drzazgi i śmiech (Poznań 2010), Tętno (Łódź 2014), zbiór krótkich utworów prozatorskich Zabiegi (Poznań 2014) oraz książkę krytycznoliteracką Płynne przejścia (Mikołów 2011). Publikował m. in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Newsweeku”, „Tygodniku Powszechnym” i „Twórczości”. Redagował rubrykę poetycką w „Przekroju” i serię wydawniczą Biblioteka Debiutów przy „Zeszytach Poetyckich”. Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, rosyjski i ukraiński. Mieszka i pracuje w Warszawie. Oficjalna strona: >a href=”http://www.marcinorlinski.pl” target=”_blank” rel=”noopener”>www.marcinorlinski.pl. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na napisanie tomu wierszy o roboczym tytule „Państwo środka”.

Laureaci 2016

Andrzej Muszyński – ur. w 1984 roku, skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor książek: „Miedza”, „Południe”, „Cyklon”, „Podkrzywdzie”. Nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia i Paszportów Polityki. Zgłosił do Nagrody projekt powieści „Ahmed” – poświęconej polskiej emigracji zarobkowej początku XXI wieku.

Patrycja Pustkowiak – ur. 1981, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorka powieści „Nocne zwierzęta”. Nominowana do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowała projekt powieści „Maszkaron” – satyrycznej opowieści o współczesności widzianej z perspektywy odpychającej, młodej kobiety.

Laureaci 2017

Natalia Malek

Natalia Malek (ur. 1988) – poetka, kuratorka wydarzeń literackich. Wiersze i teksty o sztuce publikowała w ogólnopolskiej i zagranicznej prasie kulturalnej. Autorka trzech tomów poetyckich: „Pracowite popołudnia” (2010), „Szaber” oraz „Kord”(2017). Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2015 za tom „Szaber”. Od sześciu lat współtworzy cykl feminariów „Wspólny pokój” w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie książki poetyckiej o roboczym tytule „R.ż.” Książka będzie dokumentować jeden (trzydziesty) rok życia poetki z czterech perspektyw: osobistej, rodzinnej, obywatelskiej i artystycznej. Autorka zamierza połączyć relacje językowe z eksperymentami przestrzennymi i eksponowaniem materialnej strony wiersza.

Aleksandra Zielińska. fot. Krystian Lipiec

Aleksandra Zielińska (ur. 1989) – pisarka, autorka powieści „Przypadek Alicji”, „Bura i szał oraz zbioru opowiadań „Kijanki i kretowiska”. Nominowana do Nagrody Conrada i Nagrody im. Witolda Gombrowicza. Laureatka stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i Młodej Polski. Członkini zespołu literackiego przy Studiu Munka. Mieszka w Krakowie. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie powieści „Sorge”. Książka, jak zapowiada autorka, zbudowana na styku dwóch przestrzeni: współczesnej i historycznej, ma poruszać temat straty i żałoby oraz kwestie relacji między teraźniejszością i historią, jednostką i społecznością.

Laureaci 2018

Weronika Gogola

Weronika Gogola urodziła się w 1988 w Nowym Sączu. Wyrastała w Olszynach, którym to postanowiła poświęcić swój debiut prozatorski Po trochu. Książka była nominowana do Nagrody Literackiej Nike, była laureatką Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia i Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus, zyskała nagrodę czytelników ArtRage oraz Nagrodę Conrada. Autorka skończyła ukrainoznawstwo na UJ w Krakowie. Tłumaczy ze słowackiego i ukraińskiego. Prowadzi na Facebooku fanpage Wersety Ortopedyczne. Mieszka w Bratysławie. Przygotowuje dwie książki o Słowacji. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie zbioru opowiadań „Alles gute”. 

Daniel Warmuz, fot. Péter Rácz

Daniel Warmuz, urodzony w 1987 roku w Krakowie, kilka lat mieszkał w Budapeszcie. Tłumacz i badacz literatury węgierskiej, autor esejów i opowiadań, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Publikował m.in. na łamach „Dialogu”, „eleWatora”, „Ha!artu”, „Herito”, „Zeszytów Literackich”. Jego książkowym debiutem tłumaczeniowym była wydana w 2017 roku powieść Incognito Tibor Noé Kiss (Wydawnictwo Książkowe Klimaty). Interesuje się też współczesnym dramatem, jego przekłady sztuk Borisza Kucsova, Csaby Mikó, Andrei Pass i Csaby Székelya ukazały się drukiem w prasie literackiej i antologiach oraz były czytane w teatrach. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na przygotowanie przekładu cyklu wierszy „Skok wzwyż” Zoltána Lesiego z języka węgierskiego.

Laureaci 2019

Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig – debiutowało prozami poetyckimi „Kokosty” (2018) w ramach nagrody głównej w Konkursie im. J. Bierezina. W 2019 r. opublikowało „Agresty” dzięki wygranej w Konkursie im. K. Janickiego. Jego/jej teksty ukazywały się również w czasopismach, antologiach i zinach. Zdobyło wykształcenie chemiczne i matematyczne na Politechnice Łódzkiej.
Nagrodę im. A. Włodka otrzymało na tom wierszy „Orzechnia”, w którym podejmuje tematykę tworzenia otwartej wiedzy usytuowanej, wrażliwej na kwestie ekologiczne i na status powinowactwa między składowymi świata, również przyrodniczego i także w relacji z człowiekiem. Czerpie z perspektywy transhumanistycznej i herstorycznej perspektywy narracyjnej.

Małgorzata Lebda - fot. Szymon Makuch

Małgorzata Lebda – dorastała w beskidzkiej wsi (Żeleźnikowej Wielkiej). Autorka pięciu książek poetyckich. Za ostatni tom „Sny uckermärkerów” (WBPiCAK Poznań 2018) nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia. Doktor nauk humanistycznych. Nauczycielka akademicka. Ultramaratonka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie.
Nagrodę im. A. Włodka otrzymała na napisanie zbioru opowiadań „Łakome”. Tematyka opowiadań będzie poruszać wątek choroby, córeństwa, siostrzeństwa i natury. Do opowiadania o tematach bliskich, intymnych, a jednocześnie uniwersalnych, autorka planuje wykorzystać język minimalizmu, fragmentaryczność oraz poetycką metaforę.

Laureaci 2020

fot. Grzegorz Bogdał

Urszula Honek – autorka książek poetyckich Sporysz (WBPiCAK, Poznań 2015) i Pod wezwaniem (WBPiCAK, Poznań 2018). W tym roku ukaże się jej kolejny tom poetycki – „Zimowanie”. Publikowała m.in. w „Piśmie. Magazynie opinii”, „Twórczości”, „Przekroju” i na stronie dwutygodnik.com. Laureatka Grand Prix Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego i Narody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Pochodzi z Racławic (k. Gorlic). Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie zbioru nowel Białe noce, w których porusza tematy pamięci, samotności, wykluczenia, szaleństwa, samobójstwa. W utworach postaci będą opowiadać historie swoich prywatnych końców świata językiem potocznym, łamiącym przyzwyczajenia i reguły czytelnicze.

fot. Łukasz Liniewicz

Paweł Kaczmarski – krytyk literacki i tłumacz. Związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Członek redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna” oraz „8. Arkusza Odry”. Odpowiada za dział poetycki w „Nowym Obywatelu”. Współredagował antologię poezji najnowszej Zebrało się śliny (Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2016). Wydał książkę Wysoka łączliwość. Szkice o poezji współczesnej (Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2018). Współzałożyciel Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na książkę Jak (zacząć) czytać poezję współczesną? popularno-literaturoznawczy, eseistyczny tom mający stanowić praktyczne wprowadzenie do wiersza współczesnego dla czytelników i czytelniczek, którzy z różnych przyczyn unikają poezji najnowszej.

fot. Szymon Łaszewski

Wojciech Szot – dolnoślązak mieszkający w Warszawie. Autor książki Panna doktór Sadowska (Dowody na Istnienie, Warszawa 2020), dziennikarz literacki, prowadzi własny serwis Zdaniem Szota poświęcony recenzjom książek. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na napisanie książki reportersko-eseistycznej poświęconej polskiej myśli kolonialnej. Od czarnych diabłów w średniowiecznych „exemplach” po rządowe raporty z delegacji na Madagaskar i kolekcje sztuki „afrykańskiej”. Książka, nad którą pracuje ma w reportersko-eseistycznym stylu opowiedzieć o kształtowaniu się postaw społecznych, z którymi polska historia do dzisiaj mierzy się z oporami.