„Portret z pamięci. Konferencja naukowa w setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej” w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

10 lutego 2023 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja naukowa pt. „Portret z pamięci”, która zorganizowana została w setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Organizatorem wydarzenia był Senat RP we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Konferencję otworzył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Uczestniczyli w niej m.in. Halina Bieda – Senator RP, Alicja Chybicka, Joanna Sekuła Senator RP oraz prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek.

W wierszach pani Wisławy odnajduję rzeczy, które uwielbiam: wdzięk, precyzję, mądrość. Zazdroszczę jej, że w mistrzowski sposób posługuje się ironią i paradoksem, dystansem i zdolnością przekazania wnikliwych obserwacji w kilku lapidarnych słowach – powiedział Marszałek Senatu.

Ta piękna i subtelna poezja ma ciągle rosnące wierne grono wielbicieli na całym świecie – podkreślił prof. Grodzki, mówiąc o wierszach Szymborskiej. Marszałek wyraził nadzieję, że konferencja zorganizowana w Izbie Wyższej pozwoli przybliżyć postać nie tylko poetki, ale niezwykłej kobiety. Otwartej na świat, wrażliwej na krzywdę. Mocno zaangażowanej w relację z innymi ludźmi – dodał.

Razem z Fundacją Wisławy Szymborskiej planujemy dwa konkursy. Pierwszy polegający na zrobieniu pocztówki, bo wiemy o zamiłowaniu plastycznym Wisławy Szymborskiej. Drugi ma zachęcić młodzież do tworzenia lepiejów, by również oni mogli je pisać – zapowiedziała senator Halina Bieda.

Na inaugurację roku Wisławy Szymborskiej nie można było wymarzyć sobie lepszego miejsca niż #SenatRP. To zaszczyt, że inaugurujemy ten rok konferencją naukową poświęconą jej twórczości – powiedział prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek.

Zadaniem prelegentów nie jest stworzenie jednoznacznego portretu pamięciowego poetki. W poezji Szymborskiej nie znajdziemy odpowiedzi. Czytanie jej wierszy powoduje, że chętniej i śmielej stawiamy kolejne pytania – podkreślił literaturoznawca.

Tę konferencję wyobrażam sobie jako kolejne otwarcie rozmowy o wierszach Wisławy Szymborskiej. Rozmowy, która jest nie tylko ważna dla rozumienia jednej z najważniejszych i najciekawszych polskich poetek, ale i ważna dla nas samych – podsumował Michał Rusinek.

Podczas konferencji swoje wykłady odczytali wybitni badacze twórczości Wisławy Szymborskiej. Z referatami wystąpili:

– prof. dr hab. Anna Legeżyńska, UAM, „Staroświecka jak przecinek… Autoportrety Wisławy Szymborskiej”
– Prof. dr hab. Wojciech Ligęza, UJ, „Obcość i bliskość w wierszach Wisławy Szymborskiej”
– Dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ, „Wisława Szymborska o historii, wojnie i polityce”
– Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, UW, „Po-etyka Wisławy Szymborskiej”

Zapis z konferencji możecie obejrzeć na profilu na Facebooku oraz stronie internetowej Senatu RP.

Rok Wisławy Szymborskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Stosowna uchwała została przyjęta podczas dzisiejszego (16.11.2022 r.) posiedzenia izby.

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku w Wielkopolsce, w 2023 roku będziemy świętować  100. rocznicę jej urodzin. Szymborska jest autorką trzynastu tomów poetyckich, laureatką literackiej Nagrody Nobla, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego.  Jej wiersze przetłumaczono na ponad czterdzieści języków.

Jubileusz będzie szczególnie świętowany w Krakowie, mieście gdzie Wisława Szymborska spędziła większość swojego życia i gdzie działa Fundacja powołana na podstawie zapisu  testamentowego poetki opiekująca się jej spuścizną. 

Do włączenia się w obchody Roku Szymborskiej, organizacji wydarzeń związanych z twórczością Noblistki zapraszamy instytucje w całym kraju i poza jego granicami. W sprawie współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej prosimy kontaktować się mailowo [email protected].