Oświadczenie Zarządu Fundacji

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
W SPRAWIE POLITYKI WYDAWNICZEJ

W związku z pojawiającymi się ostatnio w prasie, a mogącymi wprowadzić w błąd, komentarzami dotyczącymi polityki wydawniczej Fundacji informujemy:
Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji na rynku wydawniczym, zarząd Fundacji postanowił zmodyfikować dotychczasową politykę wydawniczą oraz podjął decyzję o edycji jednolitej serii wydawniczej obejmującej całą twórczość Wisławy Szymborskiej. W wyniku przeprowadzonych rozmów wyłonione zostało wydawnictwo Znak i z nim zawarta została umowa partnerstwa wydawniczego na realizację takiej właśnie jednolitej serii. Partnerstwo to opiera się na ścisłej współpracy Fundacji z tymże Wydawnictwem, obejmującej nie tylko obszar edytorski, ale także promocyjny oraz marketingowy. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej współpracy czytelnicy otrzymają bardzo ciekawą propozycję wydawniczą, której towarzyszyć będą atrakcyjne kampanie promocyjne popularyzujące twórczość Fundatorki.
Pozostali Wydawcy, którzy byli zainteresowani współpracą z Fundacją, zachowali możliwość wydawania tych utworów, które były dostępne w sprzedaży. Zarząd Fundacji uznał natomiast, że nie będzie przedłużał tych umów wydawniczych, w odniesieniu do których wydawca nie czynił starań wydawniczych lub marketingowych, co sprawiało, że z kilkunastu pozycji wydawniczych objętych umowami, w księgarniach znajdowało się jedynie kilka z nich, a często książki te w ogóle nie były dostępne na półkach księgarskich. Rozumiemy, że wydawcy kierują się prawami ekonomii, są skoncentrowani na nowościach, na nich skupiają swoje działania promocyjne i są zainteresowani głównie ich sprzedażą. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem Fundacji, ale i jej prawem, jest prowadzenie jak najkorzystniejszej rynkowo polityki wydawniczej i podejmowanie adekwatnych działań.
Pragniemy jednak wyjaśnić, iż sformułowanie mówiące, że Fundacja oddała wydawnictwu Znak wyłączność na prawa do spuścizny Wisławy Szymborskiej na 10 lat nie jest zgodne z prawdą. Fundacja w szerokim zakresie kontynuuje współpracę z Wydawnictwem a5, które w dalszym ciągu będzie wydawało cieszące się dużym zainteresowaniem wybory wierszy oraz realizowało inne, specjalne projekty wydawnicze.
Polityka wydawnicza Fundacji służy zatem realizacji podstawowych celów statutowych określonych przez Fundatorkę, a mianowicie: efektywnej opiece nad spuścizną pisarską Wisławy Szymborskiej oraz popularyzacji Jej twórczości.

Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej

Kraków, 9 października 2014