Oświadczenie FWS w sprawie stypendium im. Adama Włodka

 W związku z poruszeniem, jakie wywołało pojawienie się na jednym z portali społecznościowych skanu donosu napisanego przez Adama Włodka, Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej oświadcza:

Wolą Wisławy Szymborskiej wyrażoną w Jej testamencie było ustanowienie nagrody im. Adama Włodka dla młodych twórców. Chciała Ona w ten sposób przypomnieć jego zasługi jako wieloletniego opiekuna Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich – człowieka, któremu kilka pokoleń poetów, w tym Ona sama, zawdzięczało pomoc i opiekę na początku swojej twórczej drogi.
        Nie czujemy się w prawie wyrokować w imieniu Zmarłej, czy ujawniony po latach uczynek Adama Włodka unieważnia wszystkie te jego zasługi, które pragnęła upamiętnić, a uszanowanie wyraźnej woli Fundatorki uważamy za swój obowiązek.
      Stypendium im. Adama Włodka przyznawane będzie zawsze ze środków własnych Fundacji; decyzję o ubieganiu się o nie każdy podejmie na podstawie osobistej oceny.
        Ze względu na wycofanie się Instytutu Książki z współorganizowania stypendium im. Adama Włodka, Zarząd Fundacji postanawia zawiesić przyznawanie stypendium w bieżącym roku. O nowych zasadach przyznawania stypendium powiadomimy w późniejszym terminie.
 
Michał Rusinek
Teresa Walas
Marek Bukowski