Co zrobić, by wydać tom poezji?

Pragniemy zastrzec, że Fundacja nie jest wydawnictwem i nie wydaje poezji, nie zwraca również materiałów nadesłanych (w tym także propozycji wydawniczych). Nie ma też możliwości finansowania wydania tomów. 

 Autorom proponujemy, by kontaktowali się z wydawnictwami i przesyłali do poszczególnych wydawnictw swoje tomiki. 

Lista wszystkich wydawnictw w Polsce znajduje się na stronie Instytutu Książki.

Większość wydawnictw podaje adres (mailowy lub zwykły), na który należy przysyłać swoje propozycje. Trzeba szukać zakładki o nazwie „Poczta literacka” – tam znajdą Państwo wszystkie informacje – na temat objętości tekstu i sposobu jego dostarczenia. 
Proszę nie obawiać się, że ktoś za Państwa wyda te teksty jako swoje – pracownicy wydawnictw nie robią takich rzeczy! Otrzymują za to wiele tekstów i ich przeczytanie zajmuje dużo czasu, należy więc czekać cierpliwie na odpowiedź. 

Ponieważ z powodu niewielkiej powierzchni lokalowej po pewnym czasie musimy niszczyć nadsłane utwory, prosimy o nieprzekazywanie oryginałów i jedynych kopii.