Nabór do VIII edycji Nagrody im. Adama Włodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej, ustanawiając Nagrodę im. Adama Włodka, wypełnia zapis testamentowy zmarłej w 2012 roku Noblistki. Fundacja jest też jedynym fundatorem i organizatorem Nagrody.

Nagrodę tę przyznaje Fundacja za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu.
Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.
Nagroda przyznawana jest raz w ciągu roku, możne być ona podzielona między kilku laureatów.

Zarząd Fundacji wybiera najciekawsze artystycznie projekty, w razie potrzeby powołuje ekspertów posiadających głos doradczy.


W tym roku zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać osoby urodzone nie wcześniej niż w 1986 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje i regulamin znajduje się tutaj: https://www.szymborska.org.pl/projekty/nagroda-im-adama-wlodka/

Dotychczas, w siedmiu edycjach Nagrody jej laureatami zostali (w porządku chronologicznym): Mikołaj Łoziński, Miłosz Waligórski, Marcin Orliński, Patrycja Pustkowiak, Andrzej Muszyński, Natalia Malek, Aleksandra Zielińska, Weronika Gogola, Daniel Warmuz, Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig, Małgorzata Lebda, Urszula Honek, Paweł Kaczmarski i Wojciech Szot.