List do Marszałek Sejmu o ustanowienie roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej

W 2023 roku będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Z tej okazji zarząd Fundacji zwrócił się z propozycją do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek o wniesienie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projektu uchwały o uznanie roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej.

Uhonorowanie setnej rocznicy urodzin poetki przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nadałoby prestiżu wszystkim działaniom związanym z tymi obchodami – zarówno tym organizowanym przez Fundację, jak i wszystkim inicjatywom krakowskim oraz innym lokalnym, rozproszonym w całej Polsce.

Poniżej publikujemy treść listu: