Heart For Art – Capricorn Arthouse x Fundacja Wisławy Szymborskiej

W lutym 2022 roku wystartował wyjątkowy projekt – Heart For Art – którego beneficjentami mają być ludzie pióra wspierani przez Fundację Wisławy Szymborskiej.

W ramach akcji do sprzedaży trafiły unikatowe koszulki, które można kupić na stronie internetowej Capricorn Arthouse. 100% zysków ze sprzedaży 100 pierwszych koszulek zostanie przeznaczone na fundusz zapomogowo-stypendialny Fundacji Wisławy Szymborskiej.  

Celem akcji jest również podjęcie debaty publicznej na temat sztuki, życia, dialogu i wolności. Organizatorkami akcji są Agnieszka Marszałek i Monika Palikot, założycielki Capricorn Arthouse

Ambasadorami kampanii zostali Andrzej Chyra, Jarosław Mikołajewski, Artur Rojek oraz Michał Rusinek, prezes zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Do szacownego grona osób wspierających akcję dołączył również Mariusz Treliński oraz Mirosław Zbrojewicz. Do współpracy wciąż zapraszani są kolejni ludzie kultury i sztuki. 

Autorem portretów ambasadorów jest Jacek Poremba. 

Capricorn

Capricorn zrodził się ze wspólnego postrzegania, Moniki Palikot i Agnieszki Marszałek, mody jako sztuki. W hołdzie jakości i oryginalności. Istniejący od 2017 roku Capricorn to concept store: miejsce, gdzie wszystko ma być żywe, przemieniać się. To także wszyscy kreatywni skupieni wokół. Capricorn tworzy ubrania, zmienia ich formy, świadomie i z kontrolowaną przesadą  bawi się sztuką i z przymrużeniem oka przekracza granice. Akcja Heart for Art jest projektem, który łączy obszary działalności Capricorn – modę, świat sztuki, literatury z potrzebą i możliwością działania na rzecz wspierania twórczości artystycznej.

Capricorn to pierwszy w Polsce pop-arthouse. Jest to swoista kombinacja concept store’u, pop up store’u oraz domu produkcyjnego. Z jednej strony to akcesoria tworzone przez artystów współpracujących z takimi markami jak Chloe, Balmain czy Chanel/Haute Couture, z drugiej linia ubrań wykreowana przez Monikę Palikot pod nazwą Capricorn, gdzie przez dekonstrukcję używanych ubrań nadaje im życie w nowej formie. Capricorn to wreszcie miejsce mini wydarzeń artystycznych pokazujących nowe myślenie o modzie zgodnie z hasłem: FASHION IST ART, NOTHING IS IMPOSSIBLE.

Fundacja Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej została założona w kwietniu 2012 roku, na mocy testamentu pozostawionego przez Noblistkę. Zgodnie z wolą poetki w skład zarządu Fundacji weszli Michał Rusinek, Teresa Walas i Marek Bukowski. Do zadań Fundacji należy opieka nad spuścizną literacką Wisławy Szymborskiej, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie propagowania polskiej kultury, twórczości literackiej, naukowej i czytelnictwa w Polsce oraz za granicą, jak również wspieranie idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym. 

Od 2013 roku Fundacja przyznaje Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom poetycki wydany w języku polskim lub przełożony na język polski. Fundacja w ramach Funduszu Zapomogowego udziela także pomocy finansowej pisarzom i tłumaczom w trudnej sytuacji materialnej oraz przyznaje Nagrodę im. Adama Włodka młodym pisarzom, tłumaczom oraz literaturoznawcom.