Konkurs na tłumaczenie poezji Szymborskiej

Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” i  Instytut Książki ogłaszają konkurs na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej na język rosyjski, białoruski, ukraiński.

Zgłoszenia zawierające tłumaczenia od 7 do 9 z 31wierszy, proponowanychna stronie fundacji www.zawolnosc.eu, należy przesyłać do 31 października 2015 roku na adres mailowy:[email protected].

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób chcących spróbować swoich sił w tłumaczeniu poezji wybitnej polskiej poetki. Laureatów konkursu wyłoni jury w składzie: Adam Pomorski (Polska, przewodniczący), Lavon Barszczeŭski (Białoruś), Igor Biełow (Rosja), Ołeksandr Bojczenko (Ukraina), Andriej Chadanowicz (Białoruś), Mikoła Riabczuk (Ukraina), Ksienija Starosielskaja (Rosja).

Autorzy 3 najlepszych tłumaczeń na każdy z proponowanych języków otrzymają nagrody pieniężne. Wyniki zostaną ogłoszone 1 grudnia 2015 roku na stronie internetowej Fundacji www.zawolnosc.eu. Uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w grudniu 2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej Fundacji.

 

Jest to już trzeci konkurs na najlepsze tłumaczenia poezji, który Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” organizuje we współpracy z Instytutem Książki. Dwa poprzednie dotyczyły poezji Czesława Miłosza (2011 r.) oraz Tadeusza Różewicza (2013 r.) i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
 

Partnerzy konkursu: miasto Wrocław, Fundacja Wisławy Szymborskiej, Polski Instytut w Moskwie.
 

Fot. Michał Rusinek