Wiersze Szymborskiej w języku esperanto!

Nakładem Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego oraz Białostockiego Towarzystwa Esperantystów ukazał się właśnie wybór wierszy Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu na esperanto.

Wyboru wierszy do tomu „Mi inventas la mondon” (Obmyślam świat) dokonał prof. Wojciech Ligęza. Jest on również autorem przedmowy do tomu. Wiersze na esperanto do opublikowanego tomu przełożyli: Tomasz Chmielik, Istvan Ertl, Danuta Kowalska, Lidia Ligęza, Kris Long, Adam Łomnicki, Martyna Taniguchi, Włodzimierz Wesołowski.