Konkurs DWUKROPEK

KONKURS DWUKROPEK

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłaszają KONKURS DWUKROPEK na najlepszą pracę poświęconą polskiej poezji: od Jana Kochanowskiego po najmłodszą generację poetów.
Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów kształcących się i mieszkających poza granicami Polski, którzy do 15 grudnia 2014 roku mogą nadsyłać swoje projekty w formie eseju, rozprawy lub prezentacji multimedialnej. Nagrodą dla zwycięzcy będzie statuetka wręczana uroczyście podczas pobytu w Krakowie, mieście Wisławy Szymborskiej oraz Mieście Literatury UNESCO.
Organizatorzy zapewniają laureatowi bilet lotniczy oraz opłacają koszty zakwaterowania. Szczegółowe informacje o zasadach Konkursu znajdują się na stronie:
www.interpolonistyka.pl (w zakładce KONKURSY).

Prace pisane w języku polskim należy przesyłać na adres: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków; z dopiskiem: DWUKROPEK.