„Dwukropek” – nowe wydanie zbioru wierszy Wisławy Szymborskiej

Dwukropek to drugi tom wydany przez Poetkę po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla. W 2006 roku nominowany był do Nagrody Literackiej NIKE. Edycję ilustrują maszynopisy i rękopisy wierszy noblistki. Nowe wydanie ukazało się w maju 2022 roku i wchodzi w skład wyjątkowej, spójnej graficznie, autorskiej serii Wisławy Szymborskiej Wydawnictwa Znak. Projekt okładki i opracowanie graficzne przygotowała Oksana Shmygol.

Tyle punktów widzenia

Ulotność, przemijanie, niestabilność. Zaplątanie człowieka w historii i niejednoznaczność dziejów. Poetka patrzy na świat uważnie, wychwytując paradoksy codzienności i podkreślając ich wyjątkowość  i uniwersalność. Każde słowo, każdy znak przestankowy – jak tytułowy dwukropek – mogą mieć podwójne znaczenie.

W liczącym dwadzieścia siedem wierszy zbiorze znalazły się m.in. wiersze Pociecha, Stary profesor, Monolog psa zaplątanego w dzieje – zaskakująco dziś aktualne.

Dwukropek to drugi tom wydany przez Poetkę po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla. W 2006 roku nominowany był do Nagrody Literackiej NIKE.

 Edycję ilustrują maszynopisy i rękopisy wierszy noblistki.