Zapraszamy na wystawę do Wrocławia

29 września w Muzeum Architektury we Wrocławiu zostanie otwarta wystawa 1918-2018: Stulecie Niepodległości. Polska światu”.

Wystawa będzie poświęcona historii kultury polskiej ostatnich stu lat. Będą na niej prezentowane dokonania twórców polskiej kultury, którzy wnieśli swój wkład w rozwój kultury światowej. Wśród licznych eksponatów, na wystawie będzie można zobaczyć m.in. kopię Medalu Noblowskiego Wisławy Szymborskiej (którą poetka otrzymała wraz z oryginałem od Akademii Szwedzkiej), wyklejankę autorstwa Noblistki oraz rękopis jej wiersza „Kot w pustym mieszkaniu”.

Nad koncepcją merytoryczną wystawy czuwa prof. Krzysztof Pomian.

Wystawa ma być prezentowana w Muzeum Architektury od 29 września 2018 do 13 stycznia 2019 i będzie dostępna dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.