Zapraszamy do lektury „Nowej Dekady Krakowskiej”

O tomach wierszy Wojciecha Bonowicza, Jacka Dehnela, Mariusza Grzebalskiego, Julii Hartwig i Michała Sobola piszą Piotr Matywiecki, Iwona Smolka, Karol Maliszewski , Wojciech Ligęza i Tomasz Cieślak-Sokołowski.

Ponadto w numerze szereg ciekawych tekstów, wywiadów oraz ankieta o polskim rynku książki, pisarzu na rynku, a także m.in. recenzje najnowszych książek, przedstawień, wystaw, filmów.

Zachęcamy do lektury!

http://nowadekada.pl/?page_id=71