Upływa termin składania wniosków do Zapomogi

Zapomoga przyznawana jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza literatury, SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.

O zapomogę mogą się starać pisarze i tłumacze literatury, którzy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych. Zapomoga będzie przyznawana od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią, przez Komisję Zapomogową.:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz fakt wystąpienia zdarzenia losowego.

Szczegóły dotyczące zapomogi – regulamin oraz potrzebne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, znajdują się na naszej stronie, w zakładce Projekty/ Fundusz Pomocy.