Rok Wisławy Szymborskiej 2023 – decyzja Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Stosowna uchwała została przyjęta podczas dzisiejszego (16.11.2022 r.) posiedzenia izby.

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku w Wielkopolsce, w 2023 roku będziemy świętować  100. rocznicę jej urodzin. Szymborska jest autorką trzynastu tomów poetyckich, laureatką literackiej Nagrody Nobla, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego.  Jej wiersze przetłumaczono na ponad czterdzieści języków.

Jubileusz będzie szczególnie świętowany w Krakowie, mieście gdzie Wisława Szymborska spędziła większość swojego życia i gdzie działa Fundacja powołana na podstawie zapisu  testamentowego poetki opiekująca się jej spuścizną. 

Do włączenia się w obchody Roku Szymborskiej, organizacji wydarzeń związanych z twórczością Noblistki zapraszamy instytucje w całym kraju i poza jego granicami. W sprawie współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej prosimy kontaktować się mailowo [email protected].