Rezydencje Poetyckie 2023 – ogłoszenie wyników

Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej dokonał wyboru dwóch osób, które będą rezydentami mieszkania Poetki w Krakowie w 2023 roku, w ramach Programu Rezydencji Poetyckich „Wisława Szymborska Poetry Residencies – Jerzy Pieterkiewicz Educational Foundation”. Są to Radosław Jurczak i Krzysztof Fedorowicz.

Współorganizatorem konkursu Rezydencji Poetyckich jest Jerzy Pieterkiewicz Educational Foundation

Każda z rezydentek będzie przebywać w mieszkaniu Szymborskiej przez 4 tygodnie, w ustalonym z organizatorem terminie, by móc realizować swój projekt poetycki. Organizator zapewnia również rezydentkom stypendium pieniężne w wysokości 2000 zł netto i zwrot kosztów przejazdu do 400 zł.

Więcej informacji o możliwościach współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej w ramach tworzenia projektów rezydencjalnych znajdziecie Państwo na stronie mieszkanieszymborskiej.pl w zakładce Współpraca.

Radosław Jurczak – ur. 1995, poeta. Wyróżniony w konkursie o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny (2016). Laureat Nagrody Poetyckiej Silesius (2017) za debiutancki tom Pamięć zewnętrzna. Za Zakłady holenderskie nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i Nagrody Literackiej Gdynia, wyróżniony Nagrodą Literacką m.st. Warszawy.

Podczas rezydencji pracować będzie nad rozpoczętą już powieścią poetycką pod tytułem placeholder; W warstwie tematycznej tekst stanowi rodzaj Bildungsroman osób urodzonych w latach 1995-2000, skoncentrowany w znacznej mierze na perspektywie klasowej i analizujący splatanie się indywidualnych biografii z historią społeczno-ekonomiczną Polski po 1995 roku oraz to, w jakim stopniu jednostkowa biografia jest przez tę historię wyznaczana. Poemat wchodzi w polemiczny dialog z nurtem klasowo zorientowanych historii wchodzenia w dorosłość, wyraźnie zaznaczającym się w ostatnich latach w literaturze międzynarodowej – przede wszystkim francuskiej (Ernaux, Eribon, Louis), ale także amerykańskiej (Vance) – jak również w prozie polskiej.

Krzysztof Fedorowicz – ur. 1970, autor wierszy, esejów, reportaży oraz powieści. Debiut prasowy: 1989 – „Nadodrze”. Publikował w „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „Czasie Kultury”, Borussii. Laureat Nagrody Promocyjnej w Konkursie Literacki im. Georga Trakla, Konkursie Literackim Młodych Twórców Tygodnika Powszechnego i wielu innych. Jest czterokrotnym Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. W 2021 znalazł się w finale Nagrody Literackiej Nike – za powieść Zaświaty.

Podczas rezydencji  będzie kontynuować pracę nad tomem wierszy i krótkich form prozatorskich pod roboczym tytułem Polina. Teksty mają nawiązywać do aktualnych wydarzeń – w tym wojny w Ukrainie. Poczucie absurdu, nadrealizm i realizm są spoiwem tych utworów. Ale ważna jest także obserwacja otoczenia oraz refleksja związana z destrukcją krajobrazu kulturowego i samej przyrody. Trwająca wciąż katastrofa ekologiczna w Odrze dotyczy miejsc, w których autor porusza się na co dzień.