Rezydencje literackie – ogłoszenie wyników

Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej z ponad pięćdziesięciu przesłanych dokonał wyboru dwóch osób, które będą rezydentami mieszkania Poetki w Krakowie. Są to Joanna Ostrowska i Andrzej Titkow.

Partnerem projektu Rezydencji Literackich jest ERGO Hestia.

Współpraca: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.

Każdy z rezydentów będzie przebywał w mieszkaniu Szymborskiej przez 4 tygodnie, w ustalonym z organizatorem terminie, by móc realizować swój projekt literacki. Organizator zapewnia również rezydentom stypendium pieniężne w wysokości 2000 zł i zwrot kosztów przejazdu oraz – w razie potrzeby – umożliwia dostęp do Archiwum Wisławy Szymborskiej w Bibliotece Jagiellońskiej i organizuje spotkanie autorskiego.

Więcej informacji o możliwościach współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej w ramach tworzenia projektów rezydencjalnych znajdziecie Państwo na stronie mieszkanieszymborskiej.pl w zakładce Współpraca.

Joanna Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, studiowała również w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, Katedrze Judaistyki UJ, Gender Studies UW, Zakładzie Hebraistyki UW i PWSFTviT w Łodzi. Wykładowczyni akademicka, krytyczka filmowa, dramaturżka. Zajmuje się tematyką związaną z przemocą seksualną w czasie II wojny światowej i zapomnianymi ofiarami nazizmu. Autorka głośnej książki Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej (2018), za którą otrzymała prestiżową nagrodę Mauthausen-Memorial-Forschungspreis oraz Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej (2021).

Joanna Ostrowska w czasie pobytu rezydencjalnego w ramach Rezydencji Literackich będzie pracować nad zbiorem esejów pod roboczym tytułem Ślady.

Andrzej Titkow – poeta, reżyser, scenarzysta, producent i wykładowca akademicki urodził się w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dyplom oraz tytuł Magistra Sztuki uzyskał w roku 1972. W roku 2016, w PWSF, TV i T obronił pracę doktorską Inteligent niepokorny w kraju realnego socjalizmu w moich filmach dokumentalnych i uzyskał stopień Doktora Sztuki w dziedzinie sztuk filmowych. Jest autorem 80 filmów dokumentalnych, kilku fabularnych filmów telewizyjnych (w tym serialu Układ krążenia), filmu kinowego p.t. Światło odbite oraz reżyserem wielu spektakli teatralnych i telewizyjnych. Jest autorem tomów poetyckich: Wstęp do nie napisanego poematu (1976), Zapisy, zaklęcia(1996), Pieśń pod pieśniami(2016) oraz Popiół i popiół(2021).

Podczas rezydencji autor będzie kontynuował rozpoczętą już pracę nad redakcją swojego dziennika zatytułowanego Z tysiąca i jednej niemocy. Publikacja obejmuje lata 1968-2000.