Radosław Jurczak w mieszkaniu Szymborskiej

Sierpniowym rezydentem w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej jest Radosław Jurczak. Laureat w Konkursu Programu Rezydencji Poetyckich „Wisława Szymborska Poetry Residencies – Jerzy Pieterkiewicz Educational Foundation”.

Radosław Jurczak jest autorem dwóch książek poetyckich: Pamięć zewnętrzna (Dom Literatury w Łodzi/Tłocznia Wydawnicza Ach Jo, Łódź 2016) i Zakłady holenderskie (Biuro Literackie, Stronie Śląskie-Kołobrzeg 2020).

Podczas rezydencji pracuje nad nowym poematem w stylu Bildungsroman. Książka ma być głosem polemicznym wobec silnego w polskiej poezji najmłodszych roczników nurtu konfesyjnego czy biograficznego; kluczowym „metatematem” projektu jest nieusuwalna problematyczność biografii jako materiału literackiego oraz „wyznania” czy „jednostkowego doświadczenia” jako kategorii artystycznych. Planowany utwór stanowić ma tematyczną kontynuację Zakładów holenderskich, których głównym zagadnieniem był filozoficzny problem determinizmu, wolności woli i odpowiedzialności ludzi za ich czyny i wybory. W placeholderze ten problem odniesiony jest przede wszystkim do jednostkowej biografii, przebiegu pojedynczego życia. W tym sensie planowana książka wpisuje się w projekt szeroko pojętej poezji filozoficznej, rozwijany konsekwentnie od debiutu.

Zdjęcia autorstwa Edyty Dufaj.