O Kornelu Filipowiczu w Cieszynie

W piątek 6 marca o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie poświęcone cieszyńskim początkom twórczości pisarskiej Kornela Filipowicza.
Pochodzące z lat trzydziestych, a powstałe w Cieszynie teksty pisarza przedstawi Zbigniew Machej, którego prezentację zilustruje interpretacja wybranych fragmentów utworów Kornela Filipowicza w wykonaniu Bogusława Słupczyńskiego.
Przed literaturą broniłem się wszystkimi siłami – wspominał Kornel Filipowicz w pogadance radiowej wygłoszonej latem 1948 roku – Robiłem wszystko, aby jej uniknąć – niby jakiejś zgubnej namiętności. Począwszy od wstąpienia do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego zamiast humanistycznego. Zdawszy maturę wybrałem jako przedmiot studiów biologię – zamiast literatury, jakby w nadziei, że ujdę swojemu przeznaczeniu.