Nowy skład kapituły w XII edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej ma zaszczyt przedstawić nowy skład kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Decyzję o wyborze laureata lub laureatki XII edycji Nagrody podejmie kapituła w zmienionym składzie, bowiem opuszcza ją Xavier Farré, któremu dziękujemy za owocną współpracę. Do jury dołączą Đurđica Čilić.

Jak co roku, skład kapituły tworzą literaturoznawcy, literaturoznawczynie, krytyczki i krytycy oraz tłumacze i tłumaczki z Polski i zagranicy. W XII edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej będą to:

Andrea Ceccherelli (Włochy) –  włoski literaturoznawca, profesor slawistyki, tłumacz wierszy Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Adama Zagajewskiego, Anny Świrszczyńskiej.

Đurđica Čilić (Chorwacja) – profesor nadzwyczajny na Wydziale Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu w Zagrzebiu. Literaturoznawczyni i tłumaczka poezji Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Adama Zagajewskiego oraz prozy Olgi Tokarczuk i Bronki Nowickiej. Autorka książki „Trzyoblicza autora: Miłosz, Różewicz, Herbert”.

Janusz Drzewucki (Polska) – poeta, krytyk literacki, wydawca, członek PEN Clubu, SPP oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W latach 1996-2021 redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Od 2013 roku pracuje na rzecz Biblioteki Narodowej.

Anna Marchewka (Polska) –  literaturoznawczyni i krytyczka literacka. W miesięczniku „Znak” opiekuje się rubryką „Stacja: Literatura”.  Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ.

Magdalena Rabizo-Birek (Polska) – literaturoznawczyni, krytyczka literacka i krytyczka sztuki. Dr hab. prof. UR. Członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Redaktorka naczelna kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”.

Marta Wyka (Polska) – historyk literatury, krytyk literacki, prof. zw. Wydziału polonistyki UJ, założycielka Katedry Krytyki Literackiej, redaktor naczelna „Nowej Dekady Krakowskiej”.

Jurij Zawadski (Ukraina) – ukraiński poeta, tłumacz, muzyk, literaturoznawca i aktywista społeczny. Doktor nauk filologicznych. Założyciel i szef ukraińskiego wydawnictwa Krok. Mieszka w Tarnopolu.

Rozszerzone noty biograficzne członków kapituły znajdą Państwo w zakładce KAPITUŁA.

Niebawem ogłoszony zostanie nabór do XII edycji Nagrody.