Nominacje do Nagrody im. W. Szymborskiej

15 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w ogrodzie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12 w Krakowie, podczas konferencji prasowej zostaną ogłoszone nominacje do 3.edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

Partnerem konkursu od pierwszej edycji jest Fundacja PZU.

Udział w konferencji wezmą: Michał Rusinek – prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Paulina Małochleb – sekretarz Nagrody, Abel Murcia Soriano – członek kapituły Nagrody, a także organizatorzy Festiwalu Miłosza: Olga Brzezńska z Fundacji Kraków Miasto Literatury oraz Robert Piaskowski z Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej jest przyznawana co roku za najlepszą książkę poetycką. Do konkursu zgłaszane są tomy poezji wydane w języku polskim (także przekłady). Na nagrodę składają się statuetka oraz 200 tys. złotych. Jeśli laureatem jest autor obcojęzyczny, nagrodę w wysokości 50 tys. złotych otrzymuje również tłumacz zwycięskiego tomu.

Laureatami w 2013 roku zostali ex aequo Krystyna Dąbrowska (za tom „Białe krzesła”) i Łukasz Jarosz (za tom „Pełna krew”), a w 2014 roku otrzymała ją Julia Hartwig (za tom „Zapisane”).

Do III edycji nagrody zgłoszono 214 książek, których lista znajduje się na stronie internetowej Nagrody.

Więcej o Nagrodzie:
nagrodaszymborskiej.pl/wydarzenia.html


Organizator:      

Fundacja Wisławy Szymborskiej

Partner Strategiczny Fundacji:

Fundacja PZU

Współorganizatorzy:

Krakowskie Biuro Festiwalowe   Fundacja Miasto Literatury   Festiwal Miłosza   Muzeum Narodowe w Krakowie