Nagroda im. Adama Włodka 2019

VI edycja Nagrody im. Adama Włodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej zdecydowała przyznać Nagrodę im. Adama Włodka za rok 2019 Małgorzacie Lebdzie i Łukaszowi Kaźmierczakowi.

Małgorzata Lebda – dorastała w beskidzkiej wsi (Żeleźnikowej Wielkiej). Autorka pięciu książek poetyckich. Za ostatni tom Sny uckermärkerów (WBPiCAK Poznań 2018) nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia. Doktor nauk humanistycznych. Nauczycielka akademicka. Ultramaratonka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie. Nagrodę im. A. Włodka otrzymała na napisanie zbioru opowiadań „Łakome”. Tematyka opowiadań będzie poruszać wątek choroby, córeństwa, siostrzeństwa i natury. Do opowiadania o tematach bliskich, intymnych, a jednocześnie uniwersalnych, autorka planuje wykorzystać język minimalizmu, fragmentaryczność oraz poetycką metaforę.

Łukasz Kaźmierczak, tworzy jako Łukasz Kaźmierczak/Łucja Kuttig – debiutowało prozami poetyckimi „Kokosty” (2018) w ramach nagrody głównej w Konkursie im. J. Bierezina. W 2019 r. opublikowało „Agresty” dzięki wygranej w Konkursie im. K. Janickiego. Jego/jej teksty ukazywały się również w czasopismach, antologiach i zinach. Zdobyło wykształcenie chemiczne i matematyczne na Politechnice Łódzkiej. Nagrodę im. A. Włodka otrzymało na tom wierszy „Orzechnia”, w którym podejmuje tematykę tworzenia otwartej wiedzy usytuowanej, wrażliwej na kwestie ekologiczne i na status powinowactwa między składowymi świata, również przyrodniczego i także w relacji z człowiekiem. Czerpie z perspektywy transhumanistycznej i herstorycznej perspektywy narracyjnej.

Nagroda im. Adama Włodka została ustanowiona na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską. Nagrodę tę, w formie stypendium, Fundacja przyznaje za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu.  
Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

Laureatami pierwszej edycji Nagrody im. Adama Włodka zostali Mikołaj Łoziński (na napisanie powieści „Stramer”, któ®a ukazała się w 2019) oraz Miłosz Waligórski (na przygotowanie przekładu antologii poezji serbskiej na język polski „Serce i krew”, która ukazała się w 2015 roku). Laureatem drugiej edycji został Marcin Orliński, którego tom poetycki „Środki doraźne” ukazał się w 2017 roku nakładem wydawnictwa WBPiCAK w Poznaniu. Laureatami za rok 2016 zostali Andrzej Muszyński (jego powieść „Bez” ukazała się w 2020) oraz Patrycja Pustkowiak (jej książka „Maszkaron” ukazała się w 2018). W IV edycji Nagrodę otrzymały Natalia Malek (za projekt na tom poetycki) oraz Aleksandra Zielińska (na powieść „Sorge, która ukazała się w 2019). W ubiegłym roku Nagrodę otrzymała Weronika Gogola (na napisanie zbioru opowiadań „Alles gute” oraz Daniel Warmuz (na przygotowanie przekładu cyklu wierszy „Skok wzwyż” Zoltána Lesiego z języka węgierskiego.)