„Może to wszystko” wybór wierszy Szymborskiej

Zbiór czterdziestu wierszy Wisławy Szymborskiej, połączonych z tłumaczeniem tych utworów na język ukraiński, przygotowanym przez Andrija Savenetsa, który dokonał także wyboru tekstów.
Oryginalny projekt graficzny oraz zainspirowane poezją Noblistki ilustracje są dziełem lwowskich projektantów – Romany Romanyszyn i Andrija Łesiwa.

Zachęcamy do lektury!

www.bosz.com.pl/books/359/Moze-to-wszystko/