Krzysztof Fedorowicz w mieszkaniu Szymborskiej

Na przełomie listopada i grudnia 2023 roku rezydentem mieszkania Wisławy Szymborskiej, w ramach Programu Rezydencji Poetyckich „Wisława Szymborska Poetry Residencies – Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation”, był Krzysztof Fedorowicz. Oprócz czterotygodniowego pobytu w Krakowie organizatorzy zapewnili rezydentom również stypendium pieniężne w wysokości 2000 zł netto i zwrot kosztów przejazdu do 400 zł. Współorganizatorem konkursu Rezydencji Poetyckich jest Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation.

Krzysztof Fedorowicz – ur. 1970, autor wierszy, esejów, reportaży oraz powieści. Debiut prasowy: 1989 – „Nadodrze”. Publikował w „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „Czasie Kultury”, Borussii. Laureat Nagrody Promocyjnej w Konkursie Literacki im. Georga Trakla, Konkursie Literackim Młodych Twórców Tygodnika Powszechnego i wielu innych. Jest czterokrotnym Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. W 2021 znalazł się w finale Nagrody Literackiej Nike – za powieść Zaświaty.

Podczas rezydencji  będzie kontynuować pracę nad tomem wierszy i krótkich form prozatorskich pod roboczym tytułem Polina. Teksty mają nawiązywać do aktualnych wydarzeń – w tym wojny w Ukrainie. Poczucie absurdu, nadrealizm i realizm są spoiwem tych utworów. Ale ważna jest także obserwacja otoczenia oraz refleksja związana z destrukcją krajobrazu kulturowego i samej przyrody. Trwająca wciąż katastrofa ekologiczna w Odrze dotyczy miejsc, w których autor porusza się na co dzień.

Zdjęcia autorstwa Edyty Dufaj.