Konkurs na miniaturę dźwiękową inspirowaną twórczością Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej i Fundacja Audionomia organizują konkurs na dźwiękową miniaturę inspirowaną twórczością polskiej noblistki.

W Roku Wisławy Szymborskiej honorujemy jej niezwykłą wrażliwość, czuły zmysł obserwacji rzeczywistości i unikalny sposób opowiadania o świecie. To podejście jest również bliskie reporterom i twórcom artystycznych form dźwiękowych. Dźwięk, który dla twórców audio jest językiem, bazuje na skojarzeniowości i metaforze. Opowieść audialna, poprzez uchwycenie jednostkowego losu człowieka, ukazuje skondensowany obraz świata i dotyka zasadniczej prawdy o życiu. 

Konkursowe zadanie będzie polegało na stworzeniu audialnej interpretacji poezji Wisławy Szymborskiej. Inspiracją dla autorów i autorek krótkich form dźwiękowych stanie się wybrany wiersz noblistki. 

Osoba zgłaszająca pracę wybiera jedną z konkursowych kategorii, do której przypisuje stworzone dzieło: minidokument lub minisłuchowisko. Materiał audio nie powinien być krótszy niż 2 minuty i dłuższy niż 5 minut. W czasie trwania konkursu na portalu https://audionomia.pl będą ukazywały się popularnonaukowe artykuły poświęcone gatunkowemu postrzegania reportażu, dokumentu, słuchowiska i eksperymentu radiowego w oparciu o reprezentatywne przykłady. 

Ponieważ poezja Wisławy Szymborskiej należy do kanonu literatury światowej, konkurs nie będzie ograniczony ani terytorialnie, ani pod względem języka. Autorzy prac powstałych w językach innych niż polski i angielski dołączają skrypt z tłumaczeniem pracy na język angielski.

Nabór prac rozpocznie się wiosną i zakończy jesienią 2023 roku. Finałem konkursu będzie wspólne, otwarte dla publiczności słuchanie wyróżnionych prac – najchętniej w ciemności, tak, aby zmysł słuchu zadziałał w pełni. Odsłuchowi będzie towarzyszyć dyskusja z nagrodzonymi twórcami oraz uroczyste wręczenie nagród.  

Przed upowszechnieniem druku poezja istniała głównie jako „byt audialny”, była słuchana w formie pieśni lub melorecytacji. Przemyślenia twórców artystycznych form radiowych nad dźwiękowym tworzywem mają wiele wspólnego z rozważaniami poetów nad brzmieniowym potencjałem języka. Konkurs będzie okazją do przypomnienia o tych relacjach między gatunkami sztuki.

Celem konkursu jest rozwijanie twórczych umiejętności dźwiękowego opowiadania o świecie wśród twórców, dla których punktem wyjścia jest tekst poetycki, a także dzielenie się wiedzą o specyfice form audialnych, ich tożsamości gatunkowej i realizacyjnej. 

Poezję i dokument dźwiękowy łączy więcej, niż może się nam wydawać.