Konferencja o Szymborskiej

Konferencja „Szymborska 20 lat po Noblu”

 

Aby uczcić obchody 20. rocznicy przyznania Wisławie Szymborskiej Nagrody Nobla, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej organizują konferencję naukową poświęconą przekładom, recepcji krytycznej i poezji Szymborskiej.

Konferencja zatytułowana Szymborska 20 lat po Noblu odbędzie się w dniach 11-12 października 2016 r. w Pawilonie Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 2 w Krakowie.

Pierwszego dnia konferencji odbędzie się prezentacja referatów i dyskusja wokół nich, a w drugim dyskusje panelowe na temat biografii Szymborskiej, głosów krytycznych wokół jej twórczości oraz inspiracji dla poetów kolejnych pokoleń.

Wstęp na konferencję jest wolny.

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 11 października

Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2
 

9.00 OTWARCIE KONFERENCJI
 

9.15 W DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ

Marta Wyka „Jednorazowa aż do szpiku kości”. Szymborska na przestrzeni 20 lat

Stanisław Balbus O antropocentryzmie – bez przesady

Edward Balcerzan Synekdochy Wisławy Szymborskiej
 

11.30 „STRZĘPKI ZAWIERUCHY”

Krystyna Pietrych Sny (u) Szymborskiej

Piotr Śliwiński Formy intymności (w ostatnich tomach Wisławy Szymborskiej)

Wojciech Ligęza Wisława Szymborska o doskonałości

 

15.00 SZYMBORSKA A INNE JĘZYKI

Leonard Neuger Babcia z Zabierzowa. Przekład z lokalnego na lokalny

Magdalena Rabizo-Birek Alternatywna historia poezji – „stary” Baczyński Wisławy Szymborskiej i Marty Tomczyk Maryon

Tomasz Cieślak Szymborska. Obecność w popkulturze
 

18.00 WIECZÓR WE WŁOSKIM INSTYTUCIE KULTURY

ul. Grodzka 49

Rozmowa o książce pod redakcją Giovanny Tomassucci Szymborska, la gioia di leggere: lettori, poeti, critici (2016); prowadzenie: Jarosław Mikołajewski i Emiliano Ranocchi

Projekcja filmu w reżyserii i według scenariusza Marty Węgiel Napisane życie (2016, z angielskimi napisami)

 

Środa, 12 października

Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2


9.30 SZYMBORSKA – JEJ KRYTYCY I JEJ POECI

Karol Maliszewski Szymborska w oczach następnych pokoleń. Ślady w wierszach i świadomości

Dorota Kozicka „Czemu w zanadto jednej osobie?” (Nie)obecności Szymborskiej

Monika Świerkosz Wszystkie lektury feministyczne

 

11.30 SZYMBORSKA A SZTUKA INTERPRETACJI

panel z udziałem:

Agnieszki Daukszy, Joanny Grądziel-Wójcik, Pauliny Małochleb i Piotra Michałowskiego

prowadzenie: Tomasz Cieślak-Sokołowski

 

15.00 SZYMBORSKA PRYWATNA I KŁOPOTLIWA

panel z udziałem:

Tomasza Fiałkowskiego, Anny Kałuży, Urszuli Kozioł, Michała Rusinka i Joanny Szczęsnej

prowadzenie: Jarosław Fazan