Concurs d’Art Gràfic „Hommage à trois”: międzynarodowy konkurs graficzny poświęcony Wisławie Szymborskiej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Duana de les Arts (L’Associació Internacional «Duana de les Arts») ogłosiło czwartą edycję konkursu graficznego „Hommage à trois” (Concurs d’Art Gràfic „Hommage à trois”) w trzech kategoriach. Jego celem ma być uczczenie pamięci trzech wybitnych postaci literackich z okazji rocznic ich urodzin, wypadających w 2023 roku. W tej edycji konkursu będą to:

Willa Cather (1873-1947)
150. rocznica urodzin

Federico García Lorca (1898-1936)
125. rocznica urodzin

Wisława Szymborska (1923-2012)
100. rocznica urodzin

Do konkursu mogą zostać zgłoszone grafiki lub fotografie, które organizatorzy rozumieją, jako odbitki tychże na papierze. Wszystkie szczegóły formalne oraz warunki przystąpienia do konkursu opisane są na stronie internetowej stowarzyszenia AIDA.

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody – związane z każdą z trzech upamiętnianych postaci (Willa Cather, Federico García Lorca i Wisława Szymborska). Łącznie wręczonych zostanie dziewięć wyróżnień. 

Główną nagrodę stanowi kwota 1500 euro, która zostanie rozdysponowana pomiędzy autorów/autorki trzech najlepszych zgłoszeń w każdej kategorii (po 500 euro za pierwszą nagrodę im. Willi Cather; 500 euro za pierwszą nagrodę im. Federico García Lorci i 500 euro za pierwszą nagrodę im. Wisławy Szymborskiej). W regulaminie przewidziano również nagrody w postaci katalogów.

Wyboru laureatów dokona Jury, w którego skład wchodzą: jeden członek kierownictwa AIDA oraz pięciu specjalistów z dziedziny grafiki i literatury. Wybrani artyści będą prezentowani we wrześniu 2023 roku, a w ostatnim tygodniu miesiąca jury ogłosi nazwiska zwycięzców.

Jeden zestaw prac laureatów i finalistów zostanie przekazany do Biblioteca Nacional de Catalunya, gdzie odbywać się będzie wystawa, która zostanie włączona do kolekcji Graphic Unit. Nagrodzone prace (zwycięskie i wyróżnione) oraz niektóre prace finalistów zostaną wystawione na inauguracyjnej wystawie w La Ràpita jesienią 2023 r.

Prezentacji dzieł będą towarzyszyć różnego rodzaju wydarzenia i działania promocyjne, w tym udostępnianie w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych. Każdy z uczestników, zgłaszając się do konkursu, będzie musiał stworzyć krótkie dossier związane z artystą, wokół którego stworzył swoją grafikę. Istotne będzie wskazanie inspiracji i wskazówek, mających nakreślić motywacje stworzenia dzieła nawiązującego do któregoś z trzech artystów (Willa Cather, Federico García Lorca lub Wisława Szymborska). 

Uczestnicy konkursu będą na bieżąco informowani o wszystkich działaniach i przebiegu prac jury. Cyfrowy katalog zawierający prace wyróżnionych artystów będzie dostępny online, do wglądu na stronie internetowej stowarzyszenia AIDA.

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie duanadelesarts.cat