Pomoc materialna dla pisarzy i tłumaczy

Fundacja Wisławy Szymborskiej informuje, że 31 października 2014 upływa termin składania wniosków o zapomogę, przyznawaną pisarzom i  tłumaczom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

O pomoc finansową w ramach Funduszu Zapomogowego, stworzonego przez Fundację Wisławy Szymborskiej, mogą się starać pisarze i tłumacze literatury, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga przyznawana jest od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią przez Komisję Zapomogową, w skład której wchodzą: Teresa Walas – przewodnicząca, Ireneusz Kania, Piotr Matywiecki, Bożena Ptak, Iwona Smolka, Jan Strządała, Beata Szymańska.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na wniosek samego zainteresowanego (pisarza czy tłumacza literatury) lub SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji:

https://www.szymborska.org.pl/fundusz-pomocy.html