Międzynarodowy konkurs na projekt kroju pisma Wisławy Szymborskiej

Chcąc upamiętnić postać Poetki Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłaszają „Międzynarodowy konkurs na projekt kroju pisma Wisławy Szymborskiej”  skierowany do młodych twórców: studentów i niedawnych absolwentów wyższych szkół artystycznych.
Celem konkursu jest wyłonienie kroju, który będzie oddawał ducha poezji Wisławy Szymborskiej, „poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością”. Tymi właśnie słowami opisywali twórczość Szymborskiej członkowie Akademii Szwedzkiej przyznając poetce Nagrodę Nobla.

„Międzynarodowy konkurs na projekt kroju pisma Wisławy Szymborskiej” w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób honoruje pamięć poetki oraz promuje jej miasto, Kraków, na arenie międzynarodowej.  W wyniku konkursu skierowanego do studentów i niedawnych absolwentów uczelni artystycznych powstanie nowy krój pisma (popularnie zwany ‘fontem’ lub ‘czcionką’) Szymborska dedykowany Noblistce i używany w przyszłości do publikacji jej dzieł. Rozpoznawalny i charakterystyczny krój pisma kojarzony z Szymborską stworzy możliwość wydawania jej dzieł w typografii jednoczącej dwie artystyczne sfery, które tworzą fenomen książki: sferę literacką i graficzną.

 Nagroda główna w konkursie wynosi 20.000 zł. Regulamin konkursu oraz wszystkie informacje znajdą się na stronie www.typeszymborska.pl w dniu otwarcia konkursu. Zwycięzcę konkursu wyłoni międzynarodowe jury złożone z doświadczonych grafików i typografów.