szukaj

Projekty


Kontakt

Fundacja Wisławy Szymborskiej ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków tel. 505 100 616 biuro@szymborska.org.pl
więcej... Kontakt

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać od nas najświeższe informacje, zapisz się do newslettera.
zapisz się

Kapituła

Andrej Chadanowicz

Andrej Chadanowicz

Poeta, tłumacz, literaturoznawca, krytyk białoruski. Jest romanistą. Ukończył studia na wydziale filologicznym na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Od 1997 wykłada uniwersytecie w Mińsku, jest także nauczycielem w Białoruskim Liceum w Mińsku. Od 2008 r. prezes białoruskiego PEN-Clubu. Autor tomów poetyckich: „From Belarus with Love”, „Sto li100y na tut.by”, „Berlibry”. Tłumaczy z języka angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i polskiego. Przekładał utwory m.in. Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta. W roku 2012 został laureatem Nagrody im. Zbigniewa Dominiaka, przyznawaną za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 roku otrzymał nagrody polskiego PEN Clubu. Także w 2015 roku uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Bernhard Hartmann

Bernhard Hartmann

Tłumacz literatury polskiej na język niemiecki. Studiował polonistykę i germanistykę w Moguncji, Wrocławiu i Poczdamie. Pracował na uniwersytetach w Poczdamie, Berlinie, Erfurcie, Wiedniu, Bochum. Tłumaczył wiersze i eseje Tadeusza Różewicza i Julii Hartwig, eseje Adama Zagajewskiego i Tomasza Różyckiego, prozę Lidii Amejko i Hanny Krall oraz sztuki teatralne. W 2013 roku za pracę translatorską i wkład w polsko-niemiecką wymianę kulturalną dostał nagrodę im. Karla Dedeciusa.
Bill Martin

Bill Martin

Tłumacz literatury polskiej i niemieckiej, krytyk literacki, badacz historii literatury i filmu, wykładowca akademicki, redaktor. Zajmował się problemami współczesnej literatury polskiej i niemieckiej dla „Chicago Review”. Wykładał literaturę porównawczą, literaturę niemiecką i prowadził zajęcia z przekładu na Uniwersytecie w Chicago, School of the Art Institute of Chicago, Bard College i Colgate University. Zasiadał w jury nagradzającym zarówno poezję, jak i literaturę piękną w ramach Best Translated Book Award.
Joanna Orska

Joanna Orska

Krytyczka, literaturoznawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi warsztaty krytycznoliterackie na specjalności Krytyka Literacka i Artystyczna oraz na kierunku Kultura i Praktyka Tekstu (Twórcze pisanie i edytorstwo). Zajmuje się przede wszystkim najnowszą poezją. Autorka książek: „Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce” (2004), „Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006” (2006) i „Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce” (2013). Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Odrze”, „Twórczości”, „Dekadzie Literackiej”, „FA-arcie”, „LITERZE”.


Abel Murcia Soriano

Abel Murcia Soriano

Hiszpański poeta, nowelista, tłumacz. Autor kilku specjalistycznych słowników polsko-hiszpańskich i hiszpańsko-polskich. Jest dyrektorem Instytutu Cervantesa w Moskwie, wcześniej pełnił podobną funkcję w Krakowie. Na hiszpański tłumaczył m.in. poezję Szymborskiej i Różewicza. Honorowy członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzi blog poświęcony tłumaczeniom utworów poetów polskich.
Marian Stala

Marian Stala

Krytyk i historyk literatury, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, znawca współczesnej poezji polskiej; laureat nagrody Fundacji Kościelskich oraz nagrody im. Kazimierza Wyki. W latach 2006-2008 był jurorem Literackiej Nagrody Nike. Autor książek: „Druga strona – notatki o literaturze współczesnej”, „Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza”, „Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie”.
Dorota Walczak-Delanois

Dorota Walczak-Delanois

Profesor, kierownik sekcji literatur i języków nowożytnych oraz katedry polonistycznej na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Autorka książek: „Inne oblicze awangardy. O poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka”, dwujęzycznego tomu poetyckiego „Pensuelles/Rozmysły”. Publikowała m.in. w czasopismach takich jak: paryska „Kultura/La Culture”, „Patrimoine Littéraire Européen”, „Prace Polonistyczne”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Slavica Gandensia”. Redaktor naczelny pisma „Slavica Bruxellensia”. Organizatorka, tłumaczka, animatorka konferencji i spotkań poetyckich w Belgii: Dni Poezji Polskiej w Maison de la Poésie (Namur), Europalia Polska, PassaPorta, Transpoesie, Maison des Arts (Bruksela). Wyróżniona przez „Poezję DZISIAJ” (2005) i POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego (2009), za promocję poezji i kultury polskiej w obszarze frankofońskim.
Sekretarz Nagrody

Sekretarz Nagrody

Paulina Małochleb – krytyczka i historyczka literatury. Obroniła doktorat na Wydziale Polonistyki UJ na temat powieści o powstaniu styczniowym. Swoje teksty publikuje m. in. na łamach „Twórczości”, „FA-artu”, „Nowych Książek”, „Odry”. Współpracuje z serwisem Xiegarnia.pl. Prowadzi blog krytyczno-literacki krytykanaostro.blogspot.com

© Wszystkie prawa zastrzeżone przez FWS 2012
Opracowanie – Prekursor
...