szukaj

Projekty


Kontakt

Fundacja Wisławy Szymborskiej ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków tel. 505 100 616 biuro@szymborska.org.pl
więcej... Kontakt

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać od nas najświeższe informacje, zapisz się do newslettera.
zapisz się

Kapituła

Andrej Chadanowicz

Andrej Chadanowicz

Poeta, tłumacz, literaturoznawca, krytyk białoruski. Jest romanistą. Ukończył studia na wydziale filologicznym na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Od 1997 wykłada uniwersytecie w Mińsku, jest także nauczycielem w Białoruskim Liceum w Mińsku. Od 2008 r. prezes białoruskiego PEN-Clubu. Autor tomów poetyckich: „From Belarus with Love”, „Sto li100y na tut.by”, „Berlibry”. Tłumaczy z języka angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i polskiego. Przekładał utwory m.in. Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta. W roku 2012 został laureatem Nagrody im. Zbigniewa Dominiaka, przyznawaną za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 roku otrzymał nagrody polskiego PEN Clubu. Także w 2015 roku uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Xavier Farré

Xavier Farré

Poeta i tłumacz z języka polskiego i słoweńskiego na hiszpański i kataloński. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor pięciu tomików poezji i zbioru esejów. W 2015 r. ukazała się antologia jego wierszy w przekładzie na język polski – Kompas na śniegu.
Kompletną listę przekładów można znaleźć pod adresem: http://xavierfarreabcd.blogspot.com/p/sobre-lautor.html
Wojciech Ligęza

Wojciech Ligęza

Historyk literatury, krytyk, eseista, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący jury Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków,  członek komisji artystycznej Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. W latach 2008-2014 wiceprezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Antonia Lloyd-Jones

Antonia Lloyd-Jones

Tłumaczka z języka polskiego na język angielski. Laureatka nagrody Translatlantyk w 2018. Przekładała prozę najgłośniejszych powieściopisarzy współczesnych (m. in. Pawła Huelle, Olgi Tokarczuk, Jacka Dehnela i Zygmunta Miłoszewskiego), reportaże (m. in. Mariusza Szczygła, Wojciecha Jagielskiego i Witold Szabłowskiego), eseje (m. in. Andrzeja Szczeklika), poezję (Tadeusza Dąbrowskiego, Krystyny Dąbrowskiej, Łukasza Jarosza i Michała Sobola) oraz książki dla dzieci (m. in. Janusza Korczaka oraz rymowanki Tuwima). Od 7 lat opiekuje się początkującymi tłumaczami w ramach programu mentorstwa brytyjskiego National Centre for Writing.


Karol Maliszewski

Karol Maliszewski

Poeta i prozaik, krytyk literacki; dr hab., adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował kilkanaście tomów wierszy, liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów krytycznoliterackich, m.in. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, „Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska”, „Wolność czytania”, „Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury”. Jest autorem książki dla dzieci („Przypadki Pantareja”) i współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”.
Alina Świeściak

Alina Świeściak

Pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (Mikołów 2010), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010). Wkrótce ukaże się jej książka poświęcona związkom polskiej poezji ze sztuką awangardową i postawangardową. Redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.
Dorota Walczak-Delanois

Dorota Walczak-Delanois

Profesor, kierownik sekcji literatur i języków nowożytnych oraz katedry polonistycznej na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Autorka książek: „Inne oblicze awangardy. O poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka”, dwujęzycznego tomu poetyckiego „Pensuelles/Rozmysły”. Publikowała m.in. w czasopismach takich jak: paryska „Kultura/La Culture”, „Patrimoine Littéraire Européen”, „Prace Polonistyczne”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Slavica Gandensia”. Redaktor naczelny pisma „Slavica Bruxellensia”. Organizatorka, tłumaczka, animatorka konferencji i spotkań poetyckich w Belgii: Dni Poezji Polskiej w Maison de la Poésie (Namur), Europalia Polska, PassaPorta, Transpoesie, Maison des Arts (Bruksela). Wyróżniona przez „Poezję DZISIAJ” (2005) i POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego (2009), za promocję poezji i kultury polskiej w obszarze frankofońskim.
Sekretarz Nagrody

Sekretarz Nagrody

Paulina Małochleb – Sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Obroniła doktorat na Wydziale Polonistyki UJ (monografia powieści o powstaniu styczniowym). Krytyczka literacka, prowadzi na UJ zajęcia z literatury i współczesnego życia literackiego. Należy do redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”. Pisze dla „Fa-artu”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Twórczości”, „Znaku”.

© Wszystkie prawa zastrzeżone przez FWS 2012
Opracowanie – Prekursor
...