szukaj

Projekty


Kontakt

Fundacja Wisławy Szymborskiej ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków tel. 505 100 616 biuro@szymborska.org.pl
więcej... Kontakt

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać od nas najświeższe informacje, zapisz się do newslettera.
zapisz się

Fundusz pomocy

Fundusz Zapomogowy powstaje z dokonywanych, na mocy uchwały Zarządu Fundacji, corocznych odpisów na Fundusz z dochodów Fundacji z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym dokonanie danego odpisu oraz darowizn przekazanych na ten cel. Uchwała Zarządu w sprawie dokonania odpisu na Fundusz na dany rok kalendarzowy podejmowana jest corocznie w terminie do dnia 31 marca danego roku.
 
O zapomogę mogą się starać pisarze i tłumacze literatury, którzy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych. Będzie ona przyznawana od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią, przez Komisję Zapomogową, w której skład wchodzą:
  • Ireneusz Kania
  • Bożena Ptak
  • Iwona Smolka
  • Jan Strządała
  • Beata Szymańska
  • Teresa Walas – przewodnicząca

Zapomoga przyznawana jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza literatury, SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.

Wnioski w sesji wiosennej można składać do 31 marca, w sesji zimowej do 31 października.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz fakt wystąpienia zdarzenia losowego, a takze wykaz publikacji oraz krótki biogram.
 
Darczyńcy mogą zasilać Fundusz pomocowy, wpłacając pieniądze na konto:
73102028920000560204932267

 
Załączniki:
Oświadczenie o stanie majątkowym - zał. nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - zał. nr 2 Regulamin zapomogi Wniosek o przyznanie zapomogi - zał. nr 3

© Wszystkie prawa zastrzeżone przez FWS 2012
Opracowanie – Prekursor
...